Dương, V. V., Lê, T. A. Đào và Nguyễn, D. Ánh (2024) “ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐỐT NHIỆT U XƠ TỬ CUNG BẰNG SÓNG RFA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 540(1). doi: 10.51298/vmj.v540i1.10272.