Thị Vân, N. . và Văn Minh, P. . (2021) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN NUỐT Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU NÃO BẰNG CÁC BÀI TẬP NUỐT KẾT HỢP CHẤT LÀM ĐẶC THỨC ĂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 507(1). doi: 10.51298/vmj.v507i1.1368.