Quốc Cường, Đỗ ., Quang Hội, Đào ., Trung Hải, Đỗ ., Thị Thảo, P. . và Công Sỹ, B. . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP GỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP TẤT CẢ BÊN TRONG TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 175”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2318.