Thu Soan, H. ., Tiến Thăng, V. ., Thị Phương Lan, V. ., Hoàng Anh, K. . và Cảnh Dương, Đỗ . (2022) “GIÁ TRỊ CỦA SÓNG F TRONG CHẨN ĐOÁN CHÈN ÉP RỄ THẦN KINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2321.