Văn Sang, N. ., Văn Kiên, N. ., Quang Lục, T. và Phan Ninh, T. . (2022) “GIÁ TRI CỦA CẮT LỚP VI TÍNH ĐA DÃY TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN U NGUYÊN PHÁT Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2322.