Thị Phương Lan, P. . và Mạnh Cường, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN TIỀN MÃN KINH VÀ MÃN KINH CỦA CỐM TAN TƯ THỦY THANH CAN THEO CÁC TRIỆU CHỨNG Y HỌC CỔ TRUYỀN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2323.