Hồng Hà, N. ., Ngọc Mẫn Kiều, N. ., Ngọc Thanh Tâm, . H. . và Đỗ Hùng, T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2325.