Duy Hồng Sơn, P. . và Hữu Lư, P. . (2022) “BIẾN CHỨNG THẦN KINH SAU PHẪU THUẬT ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC VỚI KỸ THUẬT VÒI VOI CẢI TIẾN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2328.