Thị Thu Hà, N. . và Thị Anh Đào, L. . (2022) “KẾT QUẢ THAI KỲ CỦA CÁC THAI PHỤ ĐẺ SONG THAI MỘT BÁNH RAU HAI BUỒNG ỐI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2329.