Văn Khải, N., Quang Huy, T. . và Việt Dũng, T. . (2022) “ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI KHỐI NỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2330.