Thái Hà, T. ., Nam, V. . và Hoàng Anh, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ THỂ TẠNG THEO Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI NGHIỆN THUỐC LÁ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2331.