Công Long, N. . và Lê Long, L. . (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHƯƠNG PHÁP NỘI SOI MẬT TỤY NGƯỢC DÒNG Ở BỆNH NHÂN SỎI ỐNG MẬT CHỦ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2333.