Thế Hưng, Đinh, Hoàng Long, N. ., Văn Cường, V. . và Ngọc Sơn, Đinh . (2022) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TRẬT CÀI DIỆN KHỚP KHÔNG LIỆT, LIỆT TỦY KHÔNG HOÀN TOÀN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2334.