Hồng Quang, L. . và Văn Vũ, L. . (2022) “KẾT QUẢ TẠO HÌNH TUYẾN VÚ BẰNG VẠT DA CƠ LƯNG RỘNG SAU PHẪU THUẬT BẢO TỒN TUYẾN VÚ TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2336.