Khánh Thị Liên, N. ., Đình Luyến, L. và Ngọc Thuỷ Tiên, Đoàn . (2022) “THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2339.