Trọng Hưng, M. ., Thị Anh Đào, L. . và Hương Trà, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM CỦA KHUYẾT SẸO MỔ LẤY THAI SAU MỔ 4 TUẦN TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2341.