Duy Hồng Sơn, P. ., Hữu Phong, N. . và Hữu Ước, N. . (2022) “KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT LÓC ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A CẤP TÍNH TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC - GIAI ĐOẠN 2018-2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2343.