Thái Hà, T. ., Nam, V. và Hoàng Anh, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU NHU CẦU CAI NGHIỆN THUỐC LÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2344.