Trần Nguyệt Quyên, L. ., Quang Huy, T. . và Việt Dũng, T. . (2022) “THỰC TRẠNG LO ÂU, TRẦM CẢM VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở CÁC CẶP VỢ CHỒNG ĐIỀU TRỊ HIẾM MUỘN TẠI KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2345.