Công Long, N. . và Văn Khanh, N. (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHÁC ĐỒ CỨU CÁNH TRONG ĐIỀU TRỊ DIỆT TRỪ HELICOBACTER PYLORI SAU KHI THẤT BẠI PHÁC ĐỒ CÓ BISMUTH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2346.