Thị Thanh Tú, N., Thị Dung, N. . và Thanh Thủy, N. . (2022) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH LOÃNG XƯƠNG TẠI KHOA LÃO BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2348.