Hồng Khôi, V. . và Huệ Linh, N. . (2022) “YẾU TỐ NGUY CƠ CHẢY MÁU TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN U MẠCH THỂ HANG NÃO”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2349.