Cẩm Thạch, N. ., Hoàng Ngọc, N. . và Văn Tuyến, N. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2352.