Văn Tuấn, N. . và Thị Hà Linh, P. (2022) “RỐI LOẠN LIPID MÁU VÀ NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2353.