Thị Thùy Dung, P. ., Xuân Viện, Đỗ ., Minh Thúy, V. . và Thị Hồng Anh, N. . (2022) “KINH NGHIỆM VÀ CẢM NHẬN CỦA ĐIỀU DƯỠNG TUYẾN ĐẦU KHI CHĂM SÓC NGƯỜI NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2354.