Minh Kha, N. ., Nguyễn Phương Hải, T. ., Đại Cường, T., Hữu Chinh, T. ., Phương Quỳnh Trà My, V. ., Thị Kim Xuân, T. . và Văn Sỹ, H. . (2022) “BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2355.