Quang Minh, P. . và Xuân Anh, N. . (2022) “SO SÁNH NHU CẦU SỬ DỤNG GIÃN CƠ TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI Ổ BỤNG TRÊN BỆNH NHÂN CÓ HOẶC KHÔNG ĐƯỢC THEO DÕI BẰNG MÁY TOF WATCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2359.