Như Hải, P. . (2022) “ĐIỀU TRỊ VIÊM HUYỆT Ổ RĂNG KHÔ BẰNG FIBRIN GIÀU TIỂU CẦU: BÁO CÁO TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2361.