Ngọc Như Khuê, N. ., Thị Quỳnh Hậu, V. ., Anh Khoa, N. ., Phúc, L. . và Hữu Huyên, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2362.