Thị Anh Đào, L. . và Trọng Hưng, M. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN QUÁ SẢN NIÊM MẠC TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2365.