Hồng Phương, P. ., Văn Tình, V. ., Hữu Long, N. ., Xuân Linh, H. . và Đức Quang, P. . (2022) “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐOẠN NGOÀI SỌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT STENT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2369.