Lê Huy, T. . và Đình Anh, T. . (2022) “SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHÁC ĐỒ NAVELBIN-CISPLATIN VÀ PACLITAXEL-CISPLATIN TRONG UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN IV”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2370.