Xuân Hải, T. ., Minh Long, T. ., Trần Phương Thúy, N. . và Văn Tuấn, N. . (2022) “PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2020-2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2371.