Văn Cường, V. ., Thế Hưng, Đinh ., Mạnh Hùng, Đỗ . và Hoàng Long, N. . (2022) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LIÊN BẢN SỐNG ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ HẸP ỐNG SỐNG THẮT LƯNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 513(1). doi: 10.51298/vmj.v513i1.2384.