Văn Hùng, P. ., Hữu Thiển, Đoàn . và Thị Kiều, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN THALASSEMIA ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2661.