Văn Công, . C. . và Sỹ Quân, V. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ LAO NÃO, MÀNG NÃO – PHÂN TÍCH 45 TRƯỜNG HỢP CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2662.