Xuân Hậu, N. . và Xuân Hiền, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐƯỜNG MIỆNG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TUYẾN GIÁP GIAI ĐOẠN T3b”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2664.