Thị Hương Giang, B. . và Đức Quỳnh, N. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM KHÁNG KHÁNG SINH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ TỬ VONG CỦA NHIỄM KHUẨN BỆNH VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2666.