Kim Thư, N. . và Thị Vân Anh, L. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA VIÊM PHỔI DO NẤM TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2667.