Phúc Đức Đặng . và Đức Thuần Đỗ . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA VỠ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2668.