Thị Trúc Quỳnh, V. ., Bá Vượng, N. ., Minh Tuấn, L. ., Tú Thiên, H. và Phương Hiền, N. . (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2669.