Đình Tài, N. ., Đình Tuân, L. . và Thanh Bình, V. . (2022) “KHỐI LƯỢNG CƠ THẤT TRÁI Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2671.