Ngọc Tấn, H. ., Hồng Thăng, V. . và Thị Thu Hiền, N. (2022) “KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2673.