Thị Nương, T. ., Quốc Kính, N. ., Quang Thuỳ, L. ., Thị Kim Dung, Đào ., Thị Vân Anh, N. . và Mạnh Dinh, N. . (2022) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2674.