Thị Ngọc Lương, V. ., Văn Dinh, N. . và Sơn Tùng, N. . (2022) “THỰC TRẠNG TỰ CHĂM SÓC VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG VỊ XUYÊN THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2675.