Anh Khoa, N. ., Thị Quỳnh Hậu, V. . và Thị Phương Duyên, Đặng . (2022) “TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2676.