Mạnh Duy, T. ., Ngọc Khôi, N. . và Như Hồ, N. (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỦA HOẠT ĐỘNG DƯỢC LÂM SÀNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG NHÓM KHÁNG SINH CARBAPENEM TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH THUẬN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2677.