Thị Nga, B. và Hồng Khôi, V. . (2022) “SỰ PHÙ HỢP GIỮA LÂM SÀNG VỚI CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ CHẨN ĐOÁN ĐIỆN THẦN KINH - CƠ Ở BỆNH NHÂN ĐAU THẦN KINH HÔNG TO DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CỘT SỐNG THẮT LƯNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2678.