Thanh Bình, N. ., Thị Thúy, H. . và Văn Đô, N. . (2022) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2679.