Văn Hùng, P. ., Thị Kiều, N. ., Hữu Thiển, Đoàn . và Hồng Trâm, T. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM MICROALBUMIN NIỆU CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP 2 TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 515(1). doi: 10.51298/vmj.v515i1.2684.